Netværk til oplysning om skifergas

Miljøkatastrofe eller værkst og arbejdspladser?
 
  Find os på facebook  
|
  Folkemødet den 11. maj  
|
  Forside  
|
  Skifergas i Danmark  
temp0051_indent  Hvad er Skifergas?

Skifergas er det samme som naturgas eller metan. Det ligger i et lag af alunskifre 3-5 km nede i undergrunden.

Lagene stammer fra en periode for 8-900 millioner år siden, hvor vores jord endnu var forholdsvis ung.

De organismer der levede dengang, havde ikke udviklet en metode til at nedbryde – eller forrådne – alle typer af organisk materiale.

Derfor opstod kolossale tørvemoser, som efter mange millioner år, blev omdannet til olie og gas.

Nogle steder blev tørvelagene oversvømmet, og lerpartikler bundfældede sig og dannede med tiden et uigennemtrængeligt skiferlag.

Et sådant bælte strækker sig fra Nordjylland, under Kattegat og gennem Nordsjælland.

 

temp0051_indent  Sådan indvindes skifergas

Når skifergas skal indvindes bruges en metode kaldet Hydraulisk frakturering. Ved Hydraulisk frakturering bores det lodret ned til skiferstenlaget. Herfra bores der vandret gennem skiferlaget.

Så sprænges skiferlaget i stykker og der pumpes en blanding af vand, sand og forskellige kemikalier ned i borehullet under højt tryk.

Det høje tryk får klippen til at sprække. Sandkornene holder sprækkerne åbne og forhindrer dem i at lukke igen, når trykket aftager. De forskellige kemikalier gør processen mere effektiv, men de forurener samtidig vandet.

Processen kan gentages ved hver boring op til 18 gange.

 

 

 

 

>> Hvem er vi?

Netværk til oplysning om skifergas er startet på initiativ fra Frederikssund Klimaforening, I samarbejde med en række borgere fra Nordsjælland. Initiativet har ikke nogen officiel holdning til skifergas. Det er tænkt som et demokratisk projekt, hvor holdninger (og viden) mødes, frem for et projekt, hvor arrangørerne ønsker at omvende deltagerne til ”den rigtige holdning”.

Baggrunden for initiativet er, at skifergas kan gå hen og få stor betydning for Danmarks energipolitik, miljø og økonomi. På trods af det, har de færreste hørt om skifergas. I første omgang har kræfterne koncentreret sig om, at planlægge og afholde et folkemøde om skifergas i Nordsjælland.

 

>> Rapporten: Skifergas i Danmark?

I dag offentliggjorde vi vores rapport: ”Skifergas i Danmark?” hvor netværket har samlet informationer og viden om konsekvenserne ved at indvinde Skifergas i Danmark. Med til pressemødet var også Jesper Theilgaard og Hillerød borgmester Kirsten Jensen.


Du kan hente rapporten ved at dobbeltklikke på dette link: Skifergas i Danmark (PDF)

 

>> 100 borgere deltog i folkemødet

Lørdag den 11. maj afholdt netværket folkemøde om skifergas på Kulturhuset Klaverfabrikken i Hillerød.

100 borgere mødte op for at blive klogere på skifergas.

 

Se indslag på TV2-Lorry: http://www.lorry.dk/arkiv/2013/5/7?video_id=79060